Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/216/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: określenia trybu i szczegółnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.