Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przpisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.