Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/219/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.