Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/227/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.