Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/230/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/217/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.