Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/250/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.