Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/251/2008 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy w Ćmielów.