Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/257/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zaopiniowania obszaru Natura 2000.