Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/260/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na dofinansowanie służby ponadnormatywnej funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.