Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/261/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany siedziby Gimnazjum w Ćmielowie.