Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/271/2009 z dnia 10 września 2009r. w sprawie: przystąpienia gminy Ćmielów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznmej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.