Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/285/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.