Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.