Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/288/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie: opłaty targowej.