Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.