Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/306/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie  wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.