OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ĆMIELOWA o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn."Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2032".