Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/330/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.