Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVIII/360/2010 z dnia 18 października 2010r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.