Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIX/363/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.