Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. Nr XXXIX/286/2009 w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.