Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy w Ćmielowie na okres od 06.02.2011r. do 31.08.2011r.