Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/28/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróźnianie zbiorników bezodpływowych.