Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/29/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na rok 2011.