Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/30/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.