Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/32/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zamiaru likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa w Brzóstowej Filia w Przeuszynie położonej w miejscowości Przeuszyn Nr 70A.