Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/33/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zamiaru likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie Punkt Filialny w Rudzie Kościelnej położonej w miejscowości Ruda Kościelna Nr 57.