Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/34/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.