Ćmielów dn. 01/04/2011r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2011rok.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów podaję do publicznej wiadomości, że:

 

1. W ramach przeprowadzonego konkursu  ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2011rok, do godz. 15:00 dnia 25.03.2011r. wpłynęła jedna oferta złożona przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50. Nazwa zadania zaproponowanego: „Sport Ćmielowski w 2011r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych” – wnioskowana kwota dotacji: 80.000,00zł.

 

2. Burmistrz Ćmielowa Zarządzeniem Nr 24/2011 z dnia: 01/04/2011r. zatwierdził udzielenie dotacji z budżetu gminy w kwocie 80.000,00zł. na realizację zadania zaproponowanego przez: Miejski Klub Sportowy „ŚWIT” 27-440 Ćmielów ul. Sportowa 50, pn.: „Sport Ćmielowski w 2011r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ćmielów i szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie ich do rywalizacji w grupach rozgrywkowych”

 

Uzasadnienie wyboru: oferent zaproponował realizację zadania zgodnego z celem określanym w §1 uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów. Zadanie jest kierowane do mieszkańców miasta i gminy Ćmielów i przewiduje uczestnictwo dużej liczby osób proponując upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób. Realizacja zadania uwzględnia zapotrzebowanie społeczne na najpopularniejszą dyscyplinę sportu jakim jest piłka nożna, zapewniając wszystkim mieszkańcom możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa.