Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/142/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie akceptacji Planu Rozwoju Wsi Piaski Brzóstowskie w ramach realizowanego programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w zakresie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".