Uchwała Nr XXII/143/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie: akceptacji Planu Rozwoju Wsi Ruda Kościelna w ramach realizacji programu "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" w zakresie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"