Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/37/2011 z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym.