Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa w Brzóstowej Filia w Przeuszynie położonej w miejscowości Przeuszyn Nr 70A.