Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/49/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: likwidacji filii publicznej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie Punkt Filialny w Rudzie Kościelnej położonej w miejscowości Ruda Kościelna Nr 57.