Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Ćmielowa - W Y B O R Y Ł A W N I K Ó W

Ogłoszenie
           Burmistrza Ćmielowa
        z dnia 23 maja 2011 roku

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników . W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)RADA MIEJSKA w Ćmielowie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 – 2015.
 
W Y B O R Y    Ł A W N I K Ó W
 
Do Sądu Rejonowego w Opatowie - w liczbie 2 ławników.
Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu  - ogółem 1 ławnik,w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – w liczbie 1 ławnik.

Zgodnie z art.158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
   5)    nie przekroczył 70 lat,
 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie,

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1)   3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  2)   informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  3)   oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie pokój nr 5 na parterze budynku ,gdzie można pobrać druki karty zgłoszenia i inne druki.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


                                        Wybory ławników
                                     na kadencję 2012-2015


 Urząd Miasta i Gminy Ćmielowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą na nowych zasadach od dnia 14 czerwca 2011 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011roku.

Bliższych informacji udziela biuro Rady w pokoju nr 5 na parterze budynku Urzędu tel. (15) 8612018 wew. 20.

 Urząd Miasta i Gminy Ćmielowie informuje, że w związku ze zmianą ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą na nowych zasadach od dnia 14 czerwca 2011 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011roku.

Bliższych informacji udziela pracownik ds. obsługi organów gminy w pokoju
nr 5 na parterze budynku Urzędu tel. (15) 8612018 wew. 20.

Metadane

Źródło informacji:Jakub Wojtkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jakub Wojtkiewicz
Data wprowadzenia:2011-05-24 10:21:34
Opublikował:Jakub Wojtkiewicz
Data publikacji:2011-05-24 10:23:11
Ostatnia zmiana:2011-06-16 08:38:28
Ilość wyświetleń:2877

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij