Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/144/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie na rok 2005.