Uchwała Nr XXII/148/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad i kryterów odpłatności za dożywianie uczniów.