Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/59/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie.