Uchwała Nr XXII/149/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ćmielowa mgr inż. Jan Kusmierz.