Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/61/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.