Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.