Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VIII/70/2011 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.