Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/71/2011 z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenia Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012r.