Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/76/2011 z dnia 04 sierpnia 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.