Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/85/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.