Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr X/86/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie.