Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XI/92/2011 z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.