Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/93/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.