Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/94/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..