Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/95/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.